MABR – En innovativ lösning för energineutral vattenrening

I konventionell biologisk vattenrening bryter mikroorganismerna ner föroreningarna med hjälp av syre som tillförs vattnet via bubblor. Det mesta av syret stiger till ytan utan att kunna användas vilket ger stora energiförluster. Oxymems MABR teknik tillför inte syre via bubblor. Istället används gasgenomsläppliga membran som mikroorganismerna växer på. På så sätt kan mikroorganismerna ”andas” den mängd syre de behöver, med väldigt få förluster som följd.

MABR tekniken erbjuder kompakta, energieffektiva lösningar som dessutom producerar en mindre mängd slam. Tekniken lämpar sig dessutom väl för ombyggnad av överbelastade befintliga anläggningar aktiv slam anläggningar till IFAS. Med ”Drop in” moduler kan ombyggnaden dessutom göras snabbt och enkelt.

Läs mer på Oxymems hemsida, oxymem.com