CMFF (MBBR) och CFAS (IFAS)

Biowaters lösningar CMFF och CFAS är baserade på traditionella MBBR koncept, där mikroorganismer växer i en skyddad miljö på Biowaters biomedia. Biomedia rör sig konstant i den biologiska reaktorn. Genom att man skapar en idealisk skyddad miljö för mikroorganismerna, kan man åstadkomma en effektivare rening med ett mindre ytbehov. Endast ca 50% av ytan jämfört med en traditionell Aktiv slam process behövs.

För att uppgradera en befintlig aktiv slam anläggningar som nått sitt kapacitetstak, eller kräver ökad rening, kan man genom komplettera med bärare skapa en kombinerad process, CFAS (IFAS), öka kapaciteten i bibehållen volym alternativt öka reningsgraden.