CFIC – Ny effektivare lösning

En än mer effektiv lösning för biologisk rening, är Biowaters lösning CFIC. Genom en högre fyllnadsgrad av media, kan större mängd av syret tillgodogöras med 30-50% energibesparing som följd. CFIC ökar också reningsgraden och är mer yt-effektiv. CFIC minskar ytbehovet jämfört med en MBBR med ytterligare 20%.

CFIC kan oftast integreras i befintliga vatten- och avloppsreningsprocesser genom att använda befintliga bassänger.