Biowater technology

Biowater Technology utvecklar och bygger nästa generations lösningar för rening av avloppsvatten. Biowater Technologys ingenjörer har genomfört över 300 projekt och installationer av bioreaktor-baserade reningsverk över hela världen. Företagets ambition är att alltid leverera innovativ teknologi och framåtblickande lösningar för effektiva och klimatvänliga reningsresultat.

Företaget tillhandahåller innovativ teknik och lösningar för biologisk behandling av vatten och avloppsvatten. Produkterna inkluderar MBBR, IFAS och nyckelfärdiga konstruktioner.

Biowater Technology är baserat i Tønsberg, Norge, har filial i USA och partners och representanter över hela världen.

Tillsammans med Biowater Technology erbjuder vi:

  • Unikt kunnande inom mikrobiologi och processteknik.
  • Specialutvecklade applikationer och patenterade lösningar anpassade för både kommunal och industriell vattenrening.
  • Processgarantier och mätningar av effektivitets- och prestationsgarantier.
  • Partnerfokus.
  • Den mest mångsidiga tekniken som finns tillgänglig, lätt att integrera i befintliga reningsverk.
  • Ny teknik som ger dramatiska minskningar av driftskostnader- och miljöpåverkan samt tekniska system som enkelt anpassar sig till befintlig infrastruktur.
  • Omedelbara sänkningar av driftskostnader tack vare minskad energiförbrukning och mindre användning av förbrukningsmaterial.

Läs mer på Biowaters hemsida, biowatertechnology.com