Om oss

E-VATEK arbetar med produkter, teknologier och lösningar för att kunna åstadkomma energieffektiv vattenrening. Vi arbetar med teknologier som gör det möjligt att sänka energiförbrukningen markant och ge möjlighet för kommuner att ta steget mot det energineutrala reningsverket. I många fall kan dessa teknologier enkelt användas på befintliga reningsverk, utan stora ombyggnader eller ökat platsbehov.

Kraven på rening av vårt viktigaste livsmedel, ökar ständigt. Vi blir fler som skall dela på jordens resurser. Inom EU har vi fattat beslut på att gemensamt sänka vår energianvändning och utsläpp av växthusgaser. För Sveriges del, skall vi minska vår energianvändning med 20% år 2020 jämfört med 2008. För Sveriges kommuner ligger en hel del av energianvändningen i vattenreningen. Upp till 30% av en kommuns energikostnader kommer från rening av avloppsvatten, där den stora delen nyttjas för biologisk rening. Idag finns teknik som kan sänka dessa kostnader avsevärt.

Vi hjälper till att identifiera, utveckla och leverera teknik som får reningsverk att närma sig energineutralitet. Söker du en partner i resan mot ett energineutralt vattenreningsverk, kontakta Jesper Christopherson på telefon 0720-23 40 88 eller mejl jesper@evatek.se.